Went Werkt - tekstschrijver Eric Wentcopyright Went Werkt - bedrijfsjournalist en bladenmaker

Eric Went, bladenmaker, eindredacteur, (bedrijfs)journalist en scriptschrijver

Contact met bedrijfsjournalist Eric Went
Contact met Went werkt

Home Went Werkt

Alles Went - column

Dit is Went Werkt

Dit kan Went Werkt

Zo werkt Went

Went Werkt aan...

Portfolio

Went Werkt voor...

Wat in unit-2

Succes gegarandeerd!

Vers van de pers

In een hectische werkomgeving waarin verandering de enige constante is, moet (bedrijfs)journalistiek een betrouwbare bondgenoot zijn. Dat kan door te agenderen, te verdiepen, ontwikkelingen te duiden, herkenbaarheid te bieden en wenkende perspectieven te laten zien. (Bedrijfs)journalistiek die aan deze voorwaarden voldoet kan zowel de ontvanger als de afzender begeleiden en zelfs voorgaan in de evolutie. Als een empathische gids of een betrokken vriend.

Daarvoor is allereerst vertrouwen nodig, want vrienden word je niet met iedereen. Ook eerlijkheid en geloofwaardigheid dwingen een innige relatie tussen communicatiemiddel en ontvanger af. Pas als een lezer dweept met zijn (personeels)blad, omdat hij zich kan vereenzelvigen met de inhoud en omdat het integer, eerlijk en kritisch weergeeft wat er in zijn wereld speelt, kan de zender met succes zijn strategische boodschap kwijt. Daarom zoekt Went Werkt altijd naar dat punt waar de informatiebehoefte van de ontvanger en de belangen van de (af)zender elkaar raken: op dat snijvlak bevindt zich de spreekwoordelijke pot met goud.